Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Aktiebolagslagen

Ny omfattande lagkommentar

Nu har en ny och mycket utförlig kommentar till aktiebolagslagen kommit ut. Kommentaren behandlar flertalet problemområden ingående, och analysen av enskilda rättsfrågor drivs längre än vad som är brukligt i en lagkommentar - allt för att belysa de frågeställningar som uppstått sedan den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2006.
Här ges förslag till lösningar av sådana frågor som inte erhållit något definitivt svar genom aktiebolagslagen eller rättspraxis och är omdiskuterade inom doktrinen.

Kommentaren är uppdelad på tre delar. Del I behandlar lagens kap. 1-10, del II kap. 11-22 och del III kap. 23-32. De första två delarna är redan utgivna, del III utkommer i juni 2007.

Författare till kommentaren är Erik Nerep och Per Samuelsson.