Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kritik mot EBM-utredning

Många avstyrker förslaget till nedläggning av Ekobrottsmyndigheten

Flera tunga remissinstanser säger nej till förslaget att lägga ned Ekobrottsmyndigheten, EBM och låta Åklagarmyndigheten och Polisen ta över verksamheten.
Förslaget (Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning, SOU 2007:8) presenterades i januari och remisstiden har nu löpt ut.
Bland dem som vill behålla EBM finns bl.a. Bolagsverket, Advokatsamfundet, JK, Skatteverket medan bland andra Domstolsverket, Brottsförebyggande rådet och Riksåklagaren tillstyrker förslaget.