Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagförslag om försvarsunderrättelseverksamhet

I går presenterades det kontroversiella och hårt kritiserade lagförslaget som bl.a. vill tillåta Försvarets radioanstalt, FRA att övervaka all telefon- och e-posttrafik som passerar Sveriges gränser.
Går förslaget igenom i riksdagen kan lagen börja gälla 1 juli 2007.

Läs prop 2006/07:68 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet