Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Scandinavian studies in law, vol 51

Procedural law , court administrations

Denna nyutkomna volym av "Scandinavian studies in law" innehåller ett antal uppsatser om nordisk processrätt, skrivna av akademiker och verksamma jurister från Danmark, Norge, Sverige, Island och Finland.

Volymen innehåller också en kortfattad presentation av domstolsorganisationen i de nordiska länderna.

På Stockholm Institute for Scandinavian Law`s webbsida finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957.  Artiklar publicerade mellan
1957-1993 är samtliga sökbara i fulltext.
http://sisl.juridicum.su.se/