Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Skyddet för den personliga integriteten

Integritetsskyddskommittén överlämnar delbetänkande

Den parlamentariskt sammansatta Integritetsskyddskommittén överlämnade igår sitt delbetänkande (SOU 2007:22) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen konstaterar att skyddet för den personliga integriteten inte är  tillfredsställande reglerat i lagstiftningen. Orsaken är till stor del att integritetsaspekterna inte uppmärksammas tillräckligt när lagstiftningen arbetas fram.

Kommittén fortsätter sitt arbete med överväganden rörande behovet av ny lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Ett slutbetänkande kommer i december 2007.

 

Pressmeddelande

SOU 2007:22 : Skyddet för den personliga integriteten