Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny bok om migrationsprocessen

Hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma på utlänningsrättens område

2006 förändrades process- och instansordningen för asylärenden och andra utlänningsärenden. Den tidigare överinstansen Utlänningsnämnden lades ned och Migrationsverkets beslut överprövas nu istället av förvaltningsdomstolar i form av tre migrationsdomstolar och en migrationsöverdomstol. Den nya instans- och processordningen introduceras i en ny utlänningslag – 2005 års utlänningslag.

Boken behandlar den nya utlänningslagen med dess nya instans- och processordning från ett grundläggande processuellt perspektiv. Den behandlar processen vid Migrationsverket och domstolarna med avseende på olika ärendekategorier. Den innehåller även avsnitt om överstatliga rättsmedel samt förklaringar av specialuttryck och förkortningar på ett lättfattligt sätt.

Boken behandlar även de nya reglerna om DNA-analys i familjeåterföreningsärenden, de nya bestämmelserna om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare samt förklarar de inhemska rättsmedlen på ett praktiskt sätt.

Boken är skriven av Ingela Fridström, Ulrika Sandell och Ingrid Utne