Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Planerade propositioner och skrivelser 2007

I en informationsskrift presenteras de propositioner som är avsedda att avlämnas under perioden 18 september 2007 - 15 januari 2008

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med.

Propositioner och skrivelser 2007