2008

22 dec 2008

Rättshjälp och taxor

2009 års utgåva av Rättshjälp och taxor har kommit ut
17 dec 2008

Grupptalan i Sverige

Ny kommentar till Lagen om grupprättegång
17 dec 2008

Kartläggning av den sexuella människohandeln i Sverige, Finland och Estland

Två rapporter från Brottsförebyggande rådet (Brå)
16 dec 2008

Asylsökande kvinnor berövas rätten till självständig prövning

Rapport från Röda korset avslöjar bristande kompetens i asylprocessen
15 dec 2008

Nya lagar efter årsskiftet

Kort sammanfattning i ny skrift på regeringens hemsida
2 dec 2008

Allmänhetens förtroende för domstolarna är lågt

Förtroendeutredningen har i dag lämnat sitt betänkandet till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår bland annat strategier för bättre bemötande och begripligare domskrivning.
26 nov 2008

Praktisk vägledning för brottmålsadvokater

Ny bok av Lena Ebervall
25 nov 2008

Allemansrätten har en stark ställning

Allemansrätten har en stark ställning i svensk rätt, trots att den inte finns närmare beskriven i svensk lagstiftning visar en avhandling i rättsvetenskap av Åsa Åslund vid Linköpings universitet
18 nov 2008

Begränsad tillgänglighet i biblioteket nästa vecka

Byggnadsarbeten 24/11 - 28/11
18 nov 2008

Nyhetsbrev om EG-rätt

EG-domstolens praxis och svenska domstolars tillämpning av EG-rätten