april

25 apr 2008

Rättsdatabaser på biblioteket

Nu har biblioteket tillgång till hela rättsdatabastjänsten Zeteo från Norstedts juridik
4 apr 2008

Att bestämma påföljd för brott

Ny bok om domstolarnas påföljdsbestämning av Martin Borgeke
1 apr 2008

Utveckling av det elektroniska rättsinformationssystemet

Verva har tagit fram ett förslag på ett elektroniskt rättsinformationssystem som ger tillgång till svenska lagar och regler på ett enhetligt sätt. Förslaget är nu på remiss.
  • 1