Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lantmäteriverket blir ny inskrivningsmyndighet från den 1 juni 2008

Riksdagen beslutade igår att Lantmäteriverket blir ny inskrivningsmyndighet med huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten enligt jordabalken, i stället för Domstolsverket.
Beslut i inskrivningsärenden ska även i fortsättningen överklagas till allmän domstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till hovrätt.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2008.