Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättsdatabaser på biblioteket

Nu har biblioteket tillgång till hela rättsdatabastjänsten Zeteo från Norstedts juridik

Zeteo innehåller bl.a. juridisk basinformation (förarbeten, författningar, praxis) och böcker ur Norstedts Gula och Blå bibliotek och Laghandboksserien, Rättspraxis i litteraturen och annan litteratur samt nyhetstjänsten Juridik idag.

Du kan använda tjänsten via autoinloggning på bibliotekets besöksdator