december

22 dec 2008

Rättshjälp och taxor

2009 års utgåva av Rättshjälp och taxor har kommit ut
17 dec 2008

Grupptalan i Sverige

Ny kommentar till Lagen om grupprättegång
17 dec 2008

Kartläggning av den sexuella människohandeln i Sverige, Finland och Estland

Två rapporter från Brottsförebyggande rådet (Brå)
16 dec 2008

Asylsökande kvinnor berövas rätten till självständig prövning

Rapport från Röda korset avslöjar bristande kompetens i asylprocessen
15 dec 2008

Nya lagar efter årsskiftet

Kort sammanfattning i ny skrift på regeringens hemsida
2 dec 2008

Allmänhetens förtroende för domstolarna är lågt

Förtroendeutredningen har i dag lämnat sitt betänkandet till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår bland annat strategier för bättre bemötande och begripligare domskrivning.
  • 1