Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar efter årsskiftet

Kort sammanfattning i ny skrift på regeringens hemsida

Vid årsskiftet träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. 
Bland annat ersätter en ny diskrimineringslag jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar och FRA-lagen träder i kraft.  

Läs  mer om de nya lagarna i skriften Viktigare lagar och förordningar inför årskiftet 2008/2009 .