Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bättre omhändertagande av sexualbrottsoffer

Nationellt centrum för kvinnofrid presenterar ny handbok

Handboken som har tagits fram på uppdrag av regeringen, ska ge hälso- och sjukvården enhetliga rutiner för omhändertagande av sexualbrottsoffer. Den ska också bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp.
Handboken innehåller även en kortfattad guide med konkreta anvisningar för omhändertagande och spårsäkring

Både handboken och guiden finns i pdf-format för nedladdning på NCKs hemsida

Nationellt centrum för kvinnofrid