Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Retorik och juridik

Ny bok med praktiska råd för yrkesverksamma jurister

Retorik och juridik av Mikael Persson, är den första kompletta framställningen inom området juridisk retorik.

Bokens första del behandlar retorikens grundbegrepp samt förhållandet mellan juridik och retorik. Här ges även en historisk överblick över retorikens utveckling från 400-talet f.Kr. till idag.

Den andra delen som behandlar juridisk kommunikation, från målförberedelse till framförande, ger praktiska råd  vad gäller målanalys, sakframställning, förhör och plädering.
Boken innehåller också kapitel om domskrivningens retorik och om föredragningen.Olika aspekter på den retoriska konsten belyses såväl med klassiska som med aktuella exempel.
Mikael Persson : Retorik och juridik. Uppsala : Demosthenes, 2007