Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

De flesta brott blir inte polisanmälda

Rapport från BRÅ

Brå har studerat brottsoffers benägenhet att anmäla brott. Analysen har gjorts utifrån den Nationella trygghetsundersökningen där 22 000 personer intervjuats.
Brå:s analys visar att vårt förtroende för rättsväsendet inte påverkar anmälningsbenägenheten. Inte heller spelar den sociala bakgrunden så stor roll, eller om du är kvinna eller man, svensk eller utlandsfödd.
Det är främst omständigheter kring själva brottet som avgör om vi anmäler brott eller inte. Det är vanligare att anmäla grova brott, jämfört med lindrigare och misshandelsbrott där gärningspersonen är okänd, jämfört med om gärningsperson och offer känner varandra. Hatbrott och yrkesrelaterade brott anmäls oftare än genomsnittet. Vålds- och sexualbrott anmäls betydligt mer sällan än andra brott .

Läs rapporten på BRÅs webbsida

Brå-rapport 2008:12