Rapporten handlar om otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption mot brottsoffer och vittnen. Otillåten påverkan utövas framför allt i samband med ungdomsbrott, relationsvåld, och organiserad brottslighet och kan leda till att brott inte anmäls, brottsoffer ändrar sina utsagor eller att vittnen inte framträder.

Utredningen visar att brottsoffer oftare drabbas av hot i samband med brott än vittnen. Den som inte känner till gärningspersonen sen tidigare riskerar sällan att drabbas, eftersom otillåten påverkan förutsätter någon form av relation. Det är också mycket ovanligt att anhöriga till brottsoffer och vittnen drabbas av hot eller våld.

Studien bygger på intervjuer med brottsoffer, vittnen och personer från myndigheter och ideella organisationer, analyser och enkäter till landets åklagare och avslutas med förslag till brottsförebyggande åtgärder.

Brå-rapport 2008:8  Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen