Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar på regeringens hemsida

Skriften "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008" har lagts ut på regeringens hemsida

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigaste lagarna som träder i kraft kring halvårsskiftet 2008. Skriften går att beställa eller ladda ned.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008