Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigaste lagarna som träder i kraft kring halvårsskiftet 2008. Skriften går att beställa eller ladda ned.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008