Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Riksdagen lägger ut äldre riksdagstryck på sin webbplats

Riksdagens webbplats har kompletterats med äldre samlingar av riksdagstrycket från åren 1971–1990. Propositioner och skrivelser från 1971 och framåt är nu sökbara i riksdagens dokumentdatabas men målsättningen är att digitalisera allt riksdagstryck som producerats under enkammarriksdagen, dvs från 1971.

Dokumenten finns både i textversion och som pdf-filer.

Riksdagens dokumentdatabas