Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Skrift om de nya upphandlingsreglerna

Nu finns en ny skrift om de nya upphandlingsreglerna ”Upphandlingsreglerna – en introduktion” på Konkurrensverkets webbplats

Den 1 januari 2008 trädde två nya upphandlingslagar i kraft, dels lagen om offentlig upphandling (LOU), dels lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
KKV:s skrift är en introduktion till de bestämmelser som gäller för offentlig upphandling och går att beställa eller ladda ner på Konkurrensverkets webbplats

Upphandlingsreglerna - en introduktion