Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mänskliga rättigheter i världens länder

Nya rapporter från UD

Utrikesdepartementet sammanställer årligen rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder. Idag har rapporterna för år 2007 publicerats på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.

Läs rapporterna