november

26 nov 2008

Praktisk vägledning för brottmålsadvokater

Ny bok av Lena Ebervall
25 nov 2008

Allemansrätten har en stark ställning

Allemansrätten har en stark ställning i svensk rätt, trots att den inte finns närmare beskriven i svensk lagstiftning visar en avhandling i rättsvetenskap av Åsa Åslund vid Linköpings universitet
18 nov 2008

Begränsad tillgänglighet i biblioteket nästa vecka

Byggnadsarbeten 24/11 - 28/11
18 nov 2008

Nyhetsbrev om EG-rätt

EG-domstolens praxis och svenska domstolars tillämpning av EG-rätten
14 nov 2008

Strängare praxis i utvisningsärenden

Allt fler utvisas efter brott, visar ny avhandling från Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet
11 nov 2008

Barnsexbrott utomlands straffas inte

Rapport från Juridiska institutionen
  • 1