Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nyhetsbrev om EG-rätt

EG-domstolens praxis och svenska domstolars tillämpning av EG-rätten

Domstolsverket ger ut ett EG-rättsligt nyhetsbrev i elektronisk form som bevakar EG-domstolens praxis och rapporterar om svenska domstolarnas tillämpning av EG-rätten.
Senaste nyhetsbrevet (2008:7) publicerad idag, finns att läsa på Domstolsverkets hemsida. Nyhetsbrevet innehåller bland annat ett flertal migrationsrättsliga avgöranden från svenska domstolar.

Domstolsverkets nyhetsbrev om EG-rätt