Utredningen föreslår att kungörandet av lagar och förordningar ska ske elektroniskt på en särskild webbplats på Internet. Någon pappersversion kommer inte att kungöras. Man har funnit att det är tekniskt möjligt att skapa ett säkert elektroniskt kungörandesystem och ett långsiktigt bevarande av författningarna.

Enligt förslaget ska lagar och förordningar ha den officiella lydelse som framgår av det elektroniska kungörandet i SFS. Dock bör även en pappersversion framställas av säkerhetsskäl.

Utredningen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2011 och att de ska omfatta författningar som kungörs därefter.

Elektroniskt kungörande av författningar, SOU 2008:88