Sedan år 2007 har Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket bedrivit ett projekt för hantering av mängdbrott, exempelvis stöld, snatteri, skadegörelse, misshandel och trafikbrott.Försöksverksamheten som har bedrivits i Stockholm, Uppsala och Helsingborg har haft som målsättning att  få ned handläggningstiden för dessa brottstyper till 35 dagar - från polisanmälan till dess att ett brottmål kan sättas ut till domstolsförhandling. Uppdraget har nu redovisats till regeringen.

Enligt rapporten var projekttiden för kort för att systemet skulle hinna sätta sig. Handläggningstiden på  35 dagar, särskilt polisens 14 dagar, var för snäv medan däremot tillämpningen av den särskilda lagstiftning om förenklad delgivning som gällde för projektet fungerade väl. 

SNABBSPÅRET : en försöksverksamhet med snabbare
handläggning av vissa brottmål