Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Propositionsförteckning 2008/09

I samband med riksmötets öppnande släppte statsrådsberedningen listan över planerade propositioner och skrivelser som är avsedda att avlämnas fram till sommaren 2009