Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Handbok från Socialstyrelsen

Den 1 september 2008 infördes nya bestämmelser om en ny vårdform i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSF 2008:18) och syftar till att till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, JO-uttalanden och rättsfall samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård