Sedan i våras finns den nu gällande trettonde upplagan (2006) av Svenska akademiens ordlista, SAOL på nätet. 
Programmet visar hela sidan i ordlistan där det sökta ordet finns med.

Gå till ordlistans söksida