Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

SAOL på nätet

Nu är Svenska akademiens ordlista gratis tillgänglig på nätet

Sedan i våras finns den nu gällande trettonde upplagan (2006) av Svenska akademiens ordlista, SAOL på nätet. 
Programmet visar hela sidan i ordlistan där det sökta ordet finns med.

Gå till ordlistans söksida