Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sveriges Domstolar lanserar ny version av domstol.se

Besökarens behov i centrum
Sveriges Domstolar har lanserat en ny webbplats med bättre funktion och innehåll. Den nya webbplatsen har anpassats efter besökarens behov för att göra informationen så lättillgänglig som möjligt.

Bland nyheterna på webbplatsen finns bl.a. en juridisk ordlista, en översättningstjänst, en bank med vanliga frågor, FAQ och en förbättrad sökmotor. Vidare har menystrukturen förnyats för att det ska bli enklare att hitta det man söker.

Till domstol.se