Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny vindkraftshandbok

Handledning vid planering och prövning av nya vindkraftsprojekt

Boverket har utarbetad en ny vindkraftshandbok i samråd med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriverket.

Handboken är framtagen för att underlätta vid planeringsprocessen av nya vindkraftsprojekt. Fokus läggs på frågor som ska beaktas vid planering och prövning, både de rättsliga grunderna enligt främst plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) samt de miljömässiga bedömningarna.

Handboken kan beställas eller laddas ned från Boverkets hemsida

Vindkraftshandboken