Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vägledande avgöranden i brottsskadeärenden

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009

Brottsoffermyndigheten publicerar sedan 1998 vägledande avgöranden i en referatsamling. Den senaste femte upplagan publicerades nyligen och ersätter den tidigare upplagan från 2006. Särskilt fokus på den nya sexualbrottslagstiftningen i denna utgåva.

De avgöranden som refereras utgör exempel på gällande skadeståndsrättslig praxis och den praktiska tillämpningen av brottsskadelagen vid Brottsoffermyndigheten.

Ny praxis som ännu inte hunnit införlivas i referatsamlingen presenteras på Brottsoffermyndighetens hemsida och även i myndighetens nyhetsbrev.   
 
Referatsamlingen kan beställas eller laddas ned från Brottsoffermyndighetens hemsida.

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009