Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

januari

  • 23 januari 2009
    Nytt från Europadomstolen Nya avgöranden i Domstolsverkets elektroniska nyhetsbrev och på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.
  • 21 januari 2009
    Byte av offentlig försvarare Rapport från Domstolsverket
  • 13 januari 2009
    Planerade propositioner 2009 I en förteckning presenteras de propositioner som är avsedda att lämnas efter den 13 januari 2009 under återstoden av riksmötet samt regeringens planerade skrivelser.