Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt från Europadomstolen

Nya avgöranden i Domstolsverkets elektroniska nyhetsbrev och på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.

Domstolsverket ger ut ett nyhetsbrev rörande Europakonventionen som kommer ut elva gånger per år. Förutom avgöranden från Europadomstolen redovisas även mål som avgjorts i svenska domstolar där Europakonventionen har tillämpats.

Senaste nyhetsbrevet (2009:1) publicerad idag innehåller referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 16 december 2008 - den 13 januari 2009.
Bland annat refereras målet Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige (dom den 16 december 2008). Fallet gällde en trebarnsfamilj som vräktes från sin lägenhet på grund av att de hade satt upp en parabolantenn på husväggen utanför sitt fönster för att kunna se nyhetssändningar på sitt hemspråk. Europadomstolen anser att uppsägningen inte var en proportionerlig åtgärd och att det därför skedde en kränkning av artikel 10.

Domstolsverkets nyhetsbrev

Sammanfattning av domar i mål mot Sverige finns också att läsa på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.
Där finns senast refererat Europadomstolens friande
dom (20 januari) mot Sverige i ett utvisningsärende.