Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Farlighetsbedömning av ny narkotika samt rekommendation för bedömning av straff

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm har tagit fram en ny upplaga av promemorian ''Farlighetsbedömningar av narkotika''.

I promemorian ges rekommendationer för farlighetsbedömningar av nya narkotikapreparat. Rekommendationer ges också för straffvärdebedömningar utifrån ett rent mängdresonemang.

Promemorian ska vara ett stöd för åklagare när det gäller bedömningar av narkotikapreparatens farlighet. 

Läs mer: Farlighets-bedömningar av narkotika (RättsPM 2009:1)