Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny hemsida för unga brottsoffer

För att möta brottsdrabbade ungas behov av information och stöd har Brottsofferjouren öppnat en ny hemsida

Ungefär en tredjedel av alla brottsoffer som kontaktade BOJ år 2008 var mellan 12-25 år. För att nå fler ungdomar med stöd och information efter att de har drabbats av brott lanserade BOJ en ny webbplats den 16 mars.

På hemsidan kan man bland annat läsa om hur man gör en polisanmälan, vad som händer under rättsprocessen, fakta om olika typer av brott, krisreaktioner och berättelser från unga som drabbats av brott.

Gå till ungaboj.se