Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagen.nu lanserar kommenterad lagtext

Gratistjänst som vill göra lagtexten begriplig
Lagen.nu är en fri rättsinformationstjänst som drivs  i syfte att göra juridiken mer tillgänglig och begriplig för den intresserade allmänheten. Tjänsten har funnits sedan 2004 och drivs på ideell basis.

Tjänsten innehåller alla lagar och andra författningar som ingår i Svensk författningssamling och många vägledande domstolsavgöranden. För de viktigaste lagarna finns kommentarer med förklaringar hur texten ska tolkas och exempel.Över 500 juridiska begrepp förklaras.

Lagkommentarerna och begreppsförklaringarna har under sommaren och hösten skrivits av praktiserande jurister och juriststudenter och målsättningen är att så småningom alla lagar av praktisk betydelse ska kommenteras