Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Brottsoffer i fokus”

De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2009

Brottsoffermyndigheten utlyser årligen en uppsatstävling som riktar sig till studenter på universitet och högskolor inom utbildningar där brottsofferfrågor aktualiseras. Uppsatsen ska vara på lägst C-nivå. Syftet med uppsatstävlingen är att stimulera intresset för brottsofferfrågor. 

Årets tre vinnande bidrag har publicerats i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus som kan laddas ned i fulltext på Brottsoffermyndighetens publikationssida


.