Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Höstens propositioner och skrivelser

Nu finns en förteckning över de propositioner som regeringen planerar att lämna till riksdagen fram till 21 januari 2010