2010

23 dec 2010

Öppettider jul- och nyårshelgen

Torsdag den 23:e december stänger biblioteket kl 15:00. Öppet ordinarie tider alla helgfria vardagar.
21 dec 2010

Rättshjälp och taxor 2011

Informationsbroschyr om rättshjälpslagen
20 dec 2010

Nya lagar 1 januari

Sammanställning av nya lagar som börjar gälla kring årsskiftet
17 dec 2010

Rätten till skadestånd för kränkning

Avhandling från Uppsala universitet
17 nov 2010

Underhållsstöd – för barnets bästa?

Riksrevisionen har granskat systemet för underhåll till barn
16 nov 2010

Få har haft nytta av rådgivningslagen

”Farligt förtroende” - rapport från Timbro
11 nov 2010

Ny tidskrift på biblioteket

ICC International Court of Arbitration Bulletin
20 okt 2010

Svensk-engelsk ordlista för rättsväsendet

Ny uppdaterad ordlista på nätet
6 okt 2010

Höstens propositioner och skrivelser

Ny förteckning nu på regeringens webbplats
5 okt 2010

Kvaliteten på tolkning i domstolar

Rapport från Domstolsverket