Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Juridik på nätet

Europeisk juridikportal lanserad

En första version av EU:s e-juridikportal lanserades i juli. Webbplatsen innehåller EU-gemensam och nationell rättsinformation på samtliga EU-språk.
Tanken är att underlätta för medborgare, företag och yrkesverksamma jurister att hitta information om lagar och rättsliga förfaranden i medlemsländerna.  

Denna första version omfattar information om och länkar till lagar, rättspraxis och förfaranden i medlemsstaterna. Portalen kommer sedan att fyllas på efterhand. Bland annat kommer vissa processuella förfaranden, såsom europeiska betalningsförelägganden, att kunna genomföras direkt via portalen. Vidare kommer det i kommande versioner att finnas  nationella  register, exempelvis  insolvensregister, företagsregister och fastighetsregister. Man ska exempelvis via portalen kunna få tillgång till information om företag som försatts i konkurs.


Länk till Europeisk e-juridikportal