Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar 1 januari

Sammanställning av nya lagar som börjar gälla kring årsskiftet

Statsrådsberedningen har gett ut en informationsskrift med korta sammanfattningar av de viktigaste lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2010/2011.

Bland annat sker flera ändringar i grundlagarna och riksdagsordningen, förfarandet vid utnämning av ordinarie domare reformeras, en ny konsumentkreditlag som stärker konsumentskyddet liksom en ny patientsäkerhetslag träder i kraft. Vidare införs  en ny socialförsäkringsbalk som ersätter ett trettiotal lagar inom socialförsäkringen.

Läs mer i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011