Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Propositioner och skrivelser 2010

På regeringens webbplats finns nu en förteckning över de propositioner och skrivelser som är avsedda att lämnas fram till riksmötets slut i år