Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigaste lagarna som börjar gälla kring halvårsskiftet 2010. Skriften går att beställa eller ladda ned.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2010