Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar från halvårsskiftet

Skriften "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2010" har lagts ut på regeringens hemsida

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigaste lagarna som börjar gälla kring halvårsskiftet 2010. Skriften går att beställa eller ladda ned.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2010