Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Svenska domstolar alltför restriktiva med att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen

Rapport av Ulf Bernitz

I en ny Sieps-rapport (2010:2) undersöker professor Ulf Bernitz svenska domstolars praxis och hållning när det gäller att begära förhandsavgöranden. Han har gått igenom samtliga fall där svensk domstol begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen och konstaterar att svenska domstolar fortfarande är återhållsamma med att hänskjuta mål till EU-domstolen.
Domstols underlåtenhet att begöra förhandsavgöranden i fall då det finns flera tolkningsmöjligheter riskerar att få till följd att gemenskapsrätten tillämpas på ett felaktigt sätt.
  
Mellan 1995 och 2009 har EU-domstolen meddelat totalt 67 förhandsavgöranden på begäran av svensk domstol, vilket blir knappt fem fall per år. I jämförelse med flera andra medlemsländer är det en låg siffra.

Rapporten ”Förhandsavgöranden av EU-domstolen – Svenska domstolars hållning och praxis” finns att läsa på Sieps webbsida