Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Höstens propositioner och skrivelser

Ny förteckning nu på regeringens webbplats

Nu finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas fram till 18 januari 2011. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns  med i förteckningen.


Planerade propositioner och skrivelser 2010/11