Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Svensk-engelsk ordlista för rättsväsendet

Ny uppdaterad ordlista på nätet

Domstolsverkets svensk-engelska, engelsk-svenska ordlista från 1994 har kommit i en tredje, helt omarbetad version. Ordlistan innehåller ord och uttryck vanliga inom domstolsväsendet, avsnitt med bl.a.namn på svenska domstolar, tjänstebenämningar och titlar inom Sveriges Domstolar. Ordlistan kan laddas ned eller kostnadsfritt beställas från Domstolsverket,

Svensk-engelsk, engelsk-svensk ordlista för Sveriges Domstolar