2011

27 dec 2011

Ny litteratur

Nya inköp på biblioteket under november och december

23 dec 2011

Nya lagar 1 januari

Sammanställning av nya lagar som börjar gälla kring årsskiftet

19 dec 2011

Rättshjälp och taxor 2012

Informationsbroschyr om rättshjälpslagen

1 dec 2011

9:e Nordiska juridiska biblioteksmötet i Uppsala 13-15 juni 2012

”Juridikens globalisering – biblioteken i en internationell miljö”

17 nov 2011

Ny litteratur

Nya inköp på biblioteket under oktober 

2 nov 2011

Bibliotekets webbkatalog ligger nere 7-8/11

Planerad uppgradering av bibliotekssystemet

26 okt 2011

Nya allmänna råd om inkassolagen

Datainspektionen

19 okt 2011

Brottsoffermyndighetens referatsamling i ny upplaga

Vägledande avgöranden i brottsskadeärenden