Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska unionens officiella e-tidning får rättslig status

Förslag som gör det enklare för medborgarna att få tillgång till EU-lagstiftningen på nätet

EU-kommissionen vill att den elektroniska utgåvan av EU:s officiella tidning får rättslig status. För närvarande räknas bara den tryckta versionen som den enda officiella versionen.

Förslaget kommer att göra det enklare för företag och medborgare att få tillgång till EU-lagstiftningen på nätet och följer utvecklingen bland medlemsstaterna där allt fler väljer att publicera sina författningar i elektroniskt form.

Förslaget som kräver godkännande av Europaparlamentet och stöd av ministerrådet innan det kan träda ikraft, ingår i kommissionens pågående arbete med att tillhandahålla en förbättrad tillgång till EU-lagstiftningen genom den förstärkta EUR-Lex-portalen som kommer att lanseras i början av 2012.

Läs pressmeddelandet


.