Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagkommentar till nya socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken


Den 1 januari 2011 ersatte socialförsäkringsbalken (SFB) ett trettiotal lagar som tidigare reglerade socialförsäkringen.


Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H, och lagkommentaren har fått samma indelning, varje volym omfattar en avdelning i balken.

Kommentarerna till avdelningarna, A, B, D, E, G och H är redan utkomna, kommentaren till avdelning C kommer till hösten, avdelning F under 2012.

Avd. A Övergripande bestämmelser (Lars-Göran Hessmark, huvudredaktör)
Avd. B Familjeförmåner (Anna-Karin Lundin)
Avd. C Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada (Henrik Jansson)
Avd. D Särskilda förmåner vid funktionshinder (Anna-Karin Lundin)
Avd. E Förmåner vid ålderdom (Marianne Jenryd)
Avd. F Förmåner till efterlevande
Avd. G Bostadsstöd (Kjell Rempler)
Avd. H Vissa gemensamma bestämmelser (Petrus Tried)

Syftet med den nya balken är bland annat att få en sammanhållen och mer lättillgänglig lagstiftning. Långa paragrafer har delats upp och språket har moderniserats. Den innebär inte några större materiella ändringar.

I anslutning till de nya paragraferna i balken anges ”nycklar” med närmaste motsvarighet i föregående lagar. Vidare hänvisar författarna i referenserna också till förarbeten, rättsfall och litteratur.