Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

9:e Nordiska juridiska biblioteksmötet i Uppsala 13-15 juni 2012

”Juridikens globalisering – biblioteken i en internationell miljö”

Det Nordiska juridiska biblioteksmötet anordnas vart tredje år turvis i de olika nordiska länderna.
13-15 juni 2012 kommer det 9:e mötet att avhållas i Uppsala och det är Juridiska biblioteket i Uppsala som håller i arrangemanget.

Temat för biblioteksmötet är ”Juridikens globalisering – biblioteken i en internationell miljö”.
Vi kommer att få ta del av föreläsningar som berör ämnet ur olika perspektiv: det nationella, det EU-rättsliga och det globala. Vi får lyssna till landrapporter från de fem nordiska länderna, delta i diskussioner, träffas och umgås under trevliga former i ett försommarvackert Uppsala.

Alla som arbetar med juridisk information på bibliotek eller liknande välkomnas att delta i konferensen.

Juridiska bibliotekets hemsida (Uppsala universitetsbibliotek) med mer information kommer att öppnas i mitten av december. Den kommer att finnas under Aktuellt – Konferenser och seminarier på universitetsbibliotekets hemsida.

I början av nästa år kommer det att bli möjligt att anmäla sig då uppgifter om hotell och deltagaravgifter är klara.